Znanstvenoraziskovalna dejavnost

Na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti izpostavljamo nekatere izbrane dosežke in opravljeno delo.

Doktorski študij

  • Podaljšali smo izvajanje dvajsetih doktorskih študijskih programov (sprememba v štiriletne programe).
  • Sprejeli smo skupen Pravilnik o doktorskem študiju.

Mednarodni razpisi

  • V okviru razvojnega sklada je uspešno potekala uvedba pripravljalnih interdisciplinarnih projektov za prijave na razpise EU.
  • Uvedli smo individualne pripravljalno-raziskovalne projekte za bodoče prijave na razpise ERC, na katerih smo prejeli vrsto novih prestižnih projektov ERC.

Odprta znanost in informacijski viri

  • Uspešno smo koordinirali dejavnosti za zagotavljanje dostopa do elektronskih informacijskih virov (Elsevier Science Direct, Springer Nature, Wiley Online) in se z založniki dogovarjali za ugodnosti glede odprtega dostopa.
  • Razvijali smo podporo odprti znanosti skladno z usmeritvami Evropskega raziskovalnega prostora, usmeritvami za FAIR (findability, accessibility, interoperability, reusability) in Načrtom S.

Habilitacije

  • Vpeljali smo nekatere poenostavitve habilitacijskih meril in jih vsebinsko uredili.
  • Ukinili smo plačevanje habilitacijskih postopkov.
  • Vzpostavili smo zahtevo, da morajo pomembna dela vsebovati afiliacijo Univerze v Ljubljani, s čimer tudi zunanji kandidati in kandidatke izkazujejo sodelovanje z Univerzo v Ljubljani pri raziskovalnem delu.
  • Vpeljali smo ustrezno vrednotenje dejanskega prenosa znanja v širšo družbo (npr. mentorstvo zagonskih podjetij, prodaja ali licenciranje pravice industrijske lastnine).
  • Uvedli smo ustrezno vrednotenje projektnega sodelovanja z inovativnimi izdelki in storitvami v zasebnih ali javnih izobraževalnih, kulturnih, umetniških, zdravstvenih, humanitarnih ali državnih ustanovah, s čimer je enakovredno umeščena tudi dejavnost prenosa znanja raziskovalk in raziskovalcev s področij družboslovja, humanistike in umetnosti.
  • Sprejeli smo ustrezne prilagoditve habilitacijskih meril zaradi epidemije Covid-19.

Komisije in centri

  • Ustanovili smo Komisijo za etiko v raziskavah, ki vključujejo delo z ljudmi, in pripravili akcijski načrt za karierni razvoj raziskovalk in raziskovalcev.
  • Ustanovili smo Raziskovalno-razvojni center Univerze v Ljubljani (RRC UL), v okviru katerega že delujejo različni multidisciplinarni raziskovalno-razvojni centri.