Umetniška dejavnost

Na področju umetnosti izpostavljamo nekatere izbrane dosežke in opravljeno delo.

Doktorski študij

  • Pripravili in oddali smo vlogo za akreditacijo novega doktorskega študijskega programa Umetnost.
  • Pripravili smo prijavo na razpis EU za pridobitev sredstev za izvedbo skupnega doktorskega študijskega programa Umetnost z univerzami članicami Platforme Zahodnega Balkana in Eutopia.

Financiranje

  • Ustrezno smo spremenili način financiranja Sveta za umetnost.
  • Uvedli smo finančno podporo projektom na področju umetnosti.
  • Sprejeli smo Pravilnik o upravljanju sklada Univerze v Ljubljani za umetniško področje.

Kulturno udejstvovanje

  • V sodelovanju Univerze v Ljubljani in Banke Slovenija je uspešno začela delovati Mala galerija, v kateri med drugim razstavljamo umetniške dosežke študentk in študentov, ustvarjalk in ustvarjalcev z različnih fakultet in akademij Univerze v Ljubljani.