Umetniška dejavnost

Spodbujanje in utrjevanje umetniške dejavnosti ostaja ena od pomembnih nalog in konkurenčna prednost Univerze v Ljubljani. Povezovanje vseh znanstvenih disciplin z umetniško dejavnostjo je pomemben katalizator razvoja in sprememb okolja, v katerem deluje Univerza v Ljubljani, hkrati pa tovrstno kreativno sodelovanje omogoča vzpostavitev nekonvencionalnih, ustvarjalnih in kritičnih praks, ki šele omogočajo preboje v znanosti in umetnosti. Uveljavitev takšnih kreativnih praks sodelovanja mora postati okvir delovanja vseh članic Univerze v Ljubljani.

Na področju umetniške dejavnosti si bom prizadeval za utrjevanje delovanja umetniške in oblikovalske stroke:

Sodelovanje z umetniškimi akademijami in fakultetami

  • Spodbujanje medsebojnega sodelovanja študentk in študentov ter zaposlenih na umetniških akademijah in fakultetah ter spodbujanje njihovega sodelovanja s preostalimi članicami Univerze v Ljubljani (npr. interdisciplinarni projekti, skupne poletne šole ipd.).
  • Vzpostavitev »svobodne katedre« za promocijo umetnosti.
  • Spodbujanje aktivnega sodelovanja v okviru mednarodnih umetniških in oblikovalskih organizacij.

Svet za umetnost Univerze v Ljubljani

  • Razširitev financiranja projektov na interdisciplinarne projekte, ki povezujejo umetnost in znanost.
  • Vzpostavitev interdisciplinarne platforme za kritično analizo in pogled na umetniške prakse v lokalnem in širšem okolju.

Založba Univerze v Ljubljani

  • Spodbujanje nadaljnjega razvoja založbe Univerze v Ljubljani ter vzpostavitev spletne knjigarne in trgovine.
  • Promocija publikacij Univerze v Ljubljani na domačih in tujih sejmih ter organizacija pogovorov ob knjigah.