Sodelovanje z okoljem

Pri sodelovanju z okoljem izpostavljamo nekatere izbrane dosežke in opravljeno delo.

    • Ustanovili smo Inovacijski sklad Univerze v Ljubljani in v okviru prvega razpisa finančno podprli štiri obetavne projekte na področju prenosa znanja.
    • Za nekajkrat smo povečali obseg poslovanja Inovacijsko-razvojnega inštituta Univerze v Ljubljani (IRI UL).
    • Reorganizirali smo Ljubljanski univerzitetni inkubator (LUI) in s tem omogočili njegovo uspešno delovanje.
    • S pomočjo Pisarne za prenos znanja smo članicam Univerze v Ljubljani zagotavljali odlično podporo pri prenosu znanja.