Razmere za delo na članicah in rektoratu

Izpostavljamo nekatere izbrane dosežke in opravljeno delo.

Finančna transparentnost poslovanja

  • Za finančno transparentnosti delovanja smo s pomočjo rezervnega sklada in ob predhodnih revizijskih pregledih odpravljali finančna neskladja iz preteklosti.
  • Izvedli smo popolno reorganizacijo notranje revizijske službe in povečali število rutinskih revizijskih pregledov.
  • Uspešno smo počrpali sredstva iz razvojnega stebra financiranja (RSF), ki so bila namenjena uresničevanju razvojnih ciljev: kakovosti študija, internacionalizaciji in sodelovanju z okoljem.
  • Vpeljali smo Akademski poslovno-informacijski sistem APIS, ki ga že uporabljajo nekatere članice, preostale pa se bodo pridružile letos in v naslednjem letu.
  • Uvedli smo izobraževanje dekanov ob prevzemu funkcije.

Položaj raziskovalk in raziskovalcev

  • Sistematično smo uredili zaposlovanje starejših raziskovalcev in raziskovalk za nedoločen čas.
  • Pripravili in sprejeli smo Pravilnik o premostitvenih skladih članic za raziskovalno delo.

Prostorska vprašanja in investicije

  • Nadaljevali smo z reševanjem prostorske stiske umetniških akademij (nakup stavbe na Trubarjevi cesti in nova stavba na Aškerčevi cesti za AGRFT, začetek obnove stavbe Kazine za AG in začetek postopkov za gradnjo nove ALUO na Roški cesti).
  • Začeli smo z novim ciklom investicij v nove stavbe in z Mestno občino Ljubljana izpeljali zamenjavo več kot 40 parcel, kar nam bo omogočilo uspešno izvedbo načrtovanih investicij (VF ima pripravljeno projektno dokumentacijo, FFA in FS sta izpeljali razpise za pripravo gradbene dokumentacije, MF se pripravlja na gradnjo novega kampusa, prostorsko stiko FF pa bo mogoče rešiti s selitvijo FFA in FS v nove stavbe).

Drugo

  • Uredili smo področje tržne dejavnosti in dela zunaj Univerze v Ljubljani.
  • Sklenili smo pridružitveni sporazum z Nacionalnim inštitutom za biologijo – NIB.
  • Ustanovili smo Center Univerze v Ljubljani za uporabo IKT v pedagoškem procesu.
  • Ustanovili smo Založbo Univerze v Ljubljani, v okviru tega pa je v pripravi vzpostavitev spletne knjigarne in izdajanje e-knjig.
  • Pripravili smo osnutek nove strategije Univerze v Ljubljani za obdobje 2021–2027.