Pedagoška dejavnost

Na področju pedagoške dejavnosti izpostavljamo nekatere izbrane dosežke in opravljeno delo.

Vrednotenje pedagoškega dela

  • Ker ustrezno vrednotenje pedagoškega dela pogosto ostaja v ozadju in necenjeno, smo pripravili seznam kazalnikov, ki bodo omogočili vsebinsko vrednotenja pedagoškega dela. Pripravljeni sistem vrednotenja bo polno zaživel z uvedbo informacijskega sistema APIS.

Internacionalizacija

  • Vključili smo se v zvezo Venice International University (VIU) za povečanje mobilnosti študentk in študentov ter zaposlenih.
  • Povečali smo število mest in zagotovili dodatno financiranje za program Leto plus, ki študentkam in študentom iz tujine omogoča učenje slovenskega jezika.
  • Povečali smo število razpisanih predmetov v tujem jeziku.
  • Pripravili smo analizo in pregled naših skupnih magistrskih študijskih programov, kar je podlaga za vključitev vzorčne učne enote Univerze v Ljubljani v projekt Eutopia.
  • Sodelovali smo pri prijavah dveh EU projektov Erasmus+ (»CoLeCO« in »DigiLAB«), ki sta dopolnilna aktivnost pridobivanja finančnih sredstev za krepitev in nadaljnji razvoj učnih skupnosti v okviru Eutopie.
  • Oblikovali smo tri učne enote, ki bodo postale del širše mreže učnih skupnosti v projektu Eutopia.

Reakreditacija

  • Začeli smo s postopkom institucionalne akreditacije (NAKVIS), hkrati pa s pripravami na akreditacijo z Nacionalno agencijo za kakovost v visokem šolstvu na Finskem – Fineec.