Opravljeno delo v trenutnem mandatu

Univerza v Ljubljani je bila v preteklih štirih letih soočena s pomembnimi zgodovinskimi prelomnicami, z edinstvenimi kriznimi situacijami in priložnostmi, ki smo jih izkoristili za zagotavljanje kakovostnega študijskega procesa in čim boljših razmer za raziskovalno delo. Leta 2019 smo praznovali stoletnico Univerze v Ljubljani in skupaj s članicami organizirali vrsto dogodkov, s katerimi smo se predstavljali širši javnosti in utrdili svoj ugled v družbi kot najstarejša, največja in najboljša univerza v Sloveniji.

Kmalu zatem je celotno družbo prizadela epidemija Covid-19, ki je tako rekoč čez noč terjala hitro spremembo našega vsakdanjega dela. Kljub številnim oviram smo uspeli zaključiti študijsko leto in se ustrezno pripraviti na novo. Od samega začetka epidemije na univerzi deluje posebna skupina Covid-19, ki pomaga članicam pri obvladovanju težav, povezanih s pandemijo, hkrati pa smo oblikovali in sprejeli pravne podlage za delo na domu, opremili predavalnice z avdiovizualno opremo ter organizirali testiranje za zaposlene.

Med priložnostmi, ki jih razumemo tudi kot priložnost za bodoče delo v okviru evropske univerzitetne zveze, izpostavljamo zvezo Eutopia. To je učna in raziskovalna skupnost šestih evropskih univerz nove generacije (Vrije Universiteit Brussel, CY Cergy Paris Université, Univerza v Göteborgu, Univerza Pompeu Fabra v Barceloni, Univerza v Warwicku in Univerza v Ljubljani), ki je uspešno pridobila pilotni projekt EUTOPIA 2050 (Erasmus+), Univerza v Ljubljani pa je koordinatorica projekta. Namen zveze Eutopia je spodbuditi mobilnost študentk in študentov ter drugega univerzitetnega osebja z novimi načini skupnega poučevanja in učenja ter čezmejnega sodelovanja. Vseh šest univerz si bo prizadevalo skupaj reševati lokalna in globalna vprašanja, pri čemer bodo sodelovale ne le kot institucije, temveč tudi kot evropske regije s podjetji, širšim okoljem in oblikovalci politik. V drugem letu izvajanja pilotnega projekta se že lahko pohvalimo z nekaterimi novimi skupnimi projekti:

    • projekt EUTOPA–SIF (Obzorje 2020 – MSCA COFUND Fellowship Programmes) za vzpostavitev financiranja podoktorskih štipendij je prvi tovrstni projekt v Sloveniji, vreden 10 milijonov evrov;
    • projekt EUTOPIA–TRAIN (Obzorje 2020 – Science with and for Society – SwafS) je osredotočen na raziskovalno sodelovanje članic zveze z lokalnimi in mednarodnimi javnimi in zasebnimi partnerji v vseh šestih državah in je vreden 2 milijona evrov;
    • program skupnih doktoratov – EUTOPIA PhD co-tutelle program;
    • projektna prijava v okviru programa Green Deal (trenutno v evalvaciji).

Na preostalih področjih našega udejstvovanja v nadaljevanju navajamo zgolj izbrane dosežke in opravljeno delo, celotno vsebinsko poročilo o delu v zadnjih štirih letih pa je dostopno v Programih dela in Letnih poročilih.