Kdo sem

(foto: spletna stran UL)

IGOR PAPIČ

kandidat za rektorja Univerze v Ljubljani

Igor Papič je redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, je predstojnik Laboratorija za električna omrežja in naprave, od 2011 do 2013 je bil prodekan za pedagoško delo, od 2013 do 2017 dekan fakultete, od leta 2017 je rektor Univerze v Ljubljani.

Diplomiral je leta 1992, magistriral leta 1995 in doktoriral leta 1998 na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. V letih od 1994 do 1996 je bil na izpopolnjevanju v Siemensovem oddelku za prenos in razdelitev električne energije v Erlangnu v Nemčiji. Leta 2001 je bil gostujoči profesor na University of Manitoba v Winnipegu v Kanadi. Njegova raziskovalna dejavnost vključuje aktivne kompenzatorje, naprave FACTS (Flexible AC Transmission System), kakovost električne energije in koncepte pametnih omrežij.

Je nosilec številnih domačih in mednarodnih razvojno-raziskovalnih projektov. Leta 2009 je skupaj s partnerji ustanovil podjetje Reinhausen 2e, ki je odcepljeno podjetje Univerze v Ljubljani. Glavni dejavnosti podjetja sta inženiring ter razvoj pasivnih, hibridnih in aktivnih kompenzatorjev. Vabljeno je predaval na University of Manitoba, University of Manchester, SmartGrids Austria, TNB Research Kuala Lumpur, University of Alberta, Sichuan University in drugod.

Od 2006 do 2017 je bil predsednik programskega sveta Tehnološke platforme za pametna omrežja, trenutno je član Sveta za energetiko Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Je urednik mednarodne revije IEEE Transactions on Power Delivery, predsednik mednarodne delovne skupine »Cigre Joint Working Group C4.42/CIRED Continuous assessment of low-order harmonic emissions from customer installations« in podpredsednik mednarodne delovne skupine »IEEE Harmonics Modeling and Simulation Task Force«.

Bil je eden od pobudnikov ustanovitve in prvi predsednik Rektorskega foruma univerz jugovzhodne Evrope in Zahodnega Balkana. Rektor Papič je bil v letu 2020 tudi prvi predsednik evropske univerzitetne zveze EUTOPIA, Univerza v Ljubljani pa je koordinatorica istoimenskega pilotnega projekta.

Celotna bibliografija v COBISS-u (1992–2021) je dosegljiva tukaj.